Regulamentul campaniei promoționale,,Campanie iarnă Goodyear Dunlop 2022”(denumit în continuare „Regulamentul”)